VAIROGS-M

 • Reģistrācijas numurs 40103020077
 • Adrese Gustava Zemgala gatve 85, Rīga, LV-1039
 • Telefons +371 67801628
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Lazars Raizbergs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29231920
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Lazars Raizbergs
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes priekšsēdētājs
Kontaktpersonas e-pasta adrese
lr@vairogsm.lv
Strādājošo skaits
107
Apgrozījums EUR 2018. gadā
6 415 684
Apgrozījums EUR 2017. gadā
6436744
Apgrozījums EUR 2016. gadā
7235332
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Celtniecības metālkonstrukciju, torņu, mastu un kravas celtņu metālkonstrukciju ražošana
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Celtniecības metālkonstrukciju, torņu, mastu un kravas celtņu metālkonstrukciju ražošana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • Somija
 • Islande

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • ISO 3834-2 : 2006
 • EN 1090-2

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Griešana ar šķērēm
 • Zāģēšana
 • Mehāniskā apstrāde
 • CNC apstrādes centri
 • Frēzēšana
 • Virpošana
 • Metināšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • Pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Plastiskā deformācija
 • Lokšņu locīšana
 • Valcēšana
 • Virsmas apstrāde
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.1 Metāla konstrukciju ražošana
 • 25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana