LRTDEA TUV RHEINLAND GROUP

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 40003221612
 • Adrese Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073
 • Telefons +371 67568605
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Juris Čerņavskis
Uzņēmuma vadītāja publiskā e-pasta adrese
juris.cernavskis@lv.tuv.com
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Marina Lupāne
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Sertifikācijas centra vadītāja
Kontakpersonas telefona numurs
+371 26721077
Kontaktpersonas e-pasta adrese
marina.lupane@tuv.lv
Strādājošo skaits
30
Apgrozījums EUR 2019. gadā
1 078 000
Apgrozījums EUR 2018. gadā
921 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
970 000
Dibināšanas gads
1994
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Spiedieniekārtu, liftu atbilstības novērtēšana (Notificētā institūcija Eiropas Savienībā - Nr. 1407) Metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles testēšana. Kvalitātes vadības sistēmu sertifikācija (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004, OHSAS 18001) Darba vides risku novērtēšana
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles testēšana. Pārbaudes testi mašīndrošībā. Darba vides risku novērtēšana. Kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2004 OHSAS 18001 ieviešana. Atbilstības novērtēšana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Zviedrija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Austrumeiropa

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Termogrāfija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • ISO 17025
 • ISO 17020
 • ISO 17021
 • ISO 17065

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze