LRTDEA TUV RHEINLAND GROUP

Uzņēmuma vadītājs
Juris Čerņavskis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 26697250
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Marina Lupāne
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Sertifikācijas centra vadītāja
Kontakpersonas telefona numurs
+371 26721077
Kontaktpersonas e-pasta adrese
marina.lupane@tuv.lv
Strādājošo skaits
30
Apgrozījums EUR 2018. gadā
921000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
970000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
884000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Spiedieniekārtu, liftu atbilstības novērtēšana (Notificētā institūcija Eiropas Savienībā - Nr. 1407) Metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles testēšana. Kvalitātes vadības sistēmu sertifikācija (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004, OHSAS 18001) Darba vides risku novērtēšana
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles testēšana. Pārbaudes testi mašīndrošībā. Darba vides risku novērtēšana. Kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2004 OHSAS 18001 ieviešana. Atbilstības novērtēšana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Zviedrija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Austrumeiropa

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • ISO 17025
 • ISO 17020
 • ISO 17021
 • ISO 17065

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Termogrāfija

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze