LRTDEA TUV RHEINLAND GROUP

Uzņēmuma vadītājs
Juris Čerņavskis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 26697250
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Marina Lupāne
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Sertifikācijas centra vadītāja
Kontakpersonas telefona numurs
+371 26721077
Kontaktpersonas e-pasta adrese
marina.lupane@tuv.lv
Dibināšanas gads
1994
Strādājošo skaits
30
Apgrozījums EUR 2018. gadā
921000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
970000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Spiedieniekārtu, liftu atbilstības novērtēšana (Notificētā institūcija Eiropas Savienībā - Nr. 1407) Metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles testēšana. Kvalitātes vadības sistēmu sertifikācija (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004, OHSAS 18001) Darba vides risku novērtēšana
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles testēšana. Pārbaudes testi mašīndrošībā. Darba vides risku novērtēšana. Kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2004 OHSAS 18001 ieviešana. Atbilstības novērtēšana

Juridiskais statuss

 • SIA

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Zviedrija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Austrumeiropa

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • ISO 17025
 • ISO 17020
 • ISO 17021
 • ISO 17065

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Termogrāfija

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze