AUTOMATIZĀCIJA

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 40003461284
 • Adrese Ropažu iela 140, Rīga, LV-1006
 • Telefons +371 67556387
 • Centrālā e-pasta adrese info@automatizacija.eu
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Marks Kramers
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29540300
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Marks Kramers
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes priekšsēdētājs
Strādājošo skaits
4
Dibināšanas gads
1999
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Mēs esam konstruktoru birojs, kurš nodarbojas ar tehnoloģisko procesu automatizācijas iekārtu un mašīnbūves produkcijas projektēšanu izmantojot modernas 2D/3D CAD- programmas. Mūsu augsti kvalificēto un pieredzējušo mehānikas konstruktoru kolektīvs ir spējīgs risināt vissarežģītākos tehniskos uzdevumus.
Mūsu pakalpojumi klientiem:
• Projektēšana
• Konsultēšana
• Modernā 2D/3D konstruēšana
• Spriegumu, slodzes un deformācijas analīze ar FEM metodēm
• Eksperimentālo paraugu izstrāde un izgatavošana
• Starpniecība ražošanas izvietošanā un konstruktoru pavadīšana
• Detaļu un mezglu konstruēšana pēc pasūtītāja skicēm
• Pasūtītāja arhīva rasējumu digitalizācija 3D modeļu un 2D darbā rasējumu veidā
Izpildīto projektu paraugi:
- pārnesumu kārbas izmēģinājumu (testēšanas) iekārtas ( AUDI, VW, GETRAG, BMW);
- montāžas automāti ( piem. SCANIA sviras salikšana);
- montāžas līniju atsevišķas darba pozīci
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Biznesa profils

Rajons

 • Rīga

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Latvija
 • Šveice

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas