AUTOMATIZĀCIJA

Uzņēmuma vadītājs
Marks Kramers
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29540300
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Marks Kramers
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes priekšsēdētājs
Strādājošo skaits
5
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Mēs esam konstruktoru birojs, kurš nodarbojas ar tehnoloģisko procesu automatizācijas iekārtu un mašīnbūves produkcijas projektēšanu izmantojot modernas 2D/3D CAD- programmas. Mūsu augsti kvalificēto un pieredzējušo mehānikas konstruktoru kolektīvs ir spējīgs risināt vissarežģītākos tehniskos uzdevumus. Mūsu pakalpojumi klientiem: • Projektēšana • Konsultēšana • Modernā 2D/3D konstruēšana • Spriegumu, slodzes un deformācijas analīze ar FEM metodēm • Eksperimentālo paraugu izstrāde un izgatavošana • Starpniecība ražošanas izvietošanā un konstruktoru pavadīšana • Detaļu un mezglu konstruēšana pēc pasūtītāja skicēm • Pasūtītāja arhīva rasējumu digitalizācija 3D modeļu un 2D darbā rasējumu veidā Izpildīto projektu paraugi: - pārnesumu kārbas izmēģinājumu (testēšanas) iekārtas ( AUDI, VW, GETRAG, BMW); - montāžas automāti ( piem. SCANIA sviras salikšana); - montāžas līniju atsevišķas darba pozīci
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Biznesa profils.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Latvija
 • Šveice

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas