METĀRO

 • Reģistrācijas numurs 44103027870
 • Adrese Cempu iela 21a, Valmiera, LV-4201
 • Telefons +371 62202259
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Ivars Ščukins
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Arturs Ščukins
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Direktora vietnieks
Strādājošo skaits
34
Apgrozījums EUR 2017. gadā
2120915
Apgrozījums EUR 2016. gadā
1209865
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Nestandarta ražošanas un industriālo iekārtu projektēšana un izgatavošana. Ražošanas iekārtu remonts un rezerves daļu izgatavošana, detaļu atjaunošana. Metālapstrādes pakalpojumi.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Nestandarta ražošanas un industriālo iekārtu projektēšana un izgatavošana.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Zviedrija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • CNC Lāzergriešana
 • Zāģēšana
 • Griešana ar ūdens strūklu
 • Virpošana
 • CNC virpošana
 • Frēzēšana
 • CNC frēzēšana
 • Plakanslīpēšana
 • Zobratu izgatavošana
 • Ēvelēšana un tēšana
 • Lokšņu locīšana
 • CNC lokšņu locīšana
 • Valcēšana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana
 • Metalizācija ar uzsmidzināšanu
 • Rūdīšana
 • Cementēšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • Cietlodēšana
 • Mīkstlodēšana
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD