PERUZA

 • Reģistrācijas numurs 40003039237
 • Adrese Lejas Randoti, Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137
 • Telefons +371 67248036
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Arnis Petrānis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 26404797
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Roberts Dlohi
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Strādājošo skaits
60
Apgrozījums EUR 2017. gadā
3589000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
2639524
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Ražošanas iekārtu konstruēšana un izgatavošana pārtikas, farmācijas, ķīmijas un kosmētikas uzņēmumiem.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Pārtikas, farmācijas, ķīmijas, kosmētikas ražošanas iekārtu konstruēšana un izgatavošana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Anglija
 • Latvija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Francija
 • Polija
 • Krievija
 • Horvātija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • TIG metināšana
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD