PERUZA

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 40003039237
 • Adrese "Lejasrandoti", Mucenieki, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2137
 • Telefons +371 67248036
 • Centrālā e-pasta adrese office@peruza.com
 • Mājas lapas adrese
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Roberts Dlohi
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes priekšsēdētājs
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29245492
Kontaktpersonas e-pasta adrese
roberts.dlohi@peruza.com
Strādājošo skaits
71
Apgrozījums EUR 2022. gadā
6 128 442
Apgrozījums EUR 2021. gadā
5 741 860
Apgrozījums EUR 2020. gadā
5 607 043
Dibināšanas gads
1991
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Ražošanas iekārtu projektēšana un izgatavošana, galvenokārt pārtikas rūpniecībai. Robotizētas un automatizētas ražošanas un iepakošanas līnijas
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Pārtikas, farmācijas, ķīmijas, kosmētikas ražošanas iekārtu konstruēšana un izgatavošana

Rajons

 • Rīga

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Somija
 • Igaunija
 • Polija
 • Krievija
 • Ķīna
 • Islande
 • Japāna

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD
 • Metināšana
 • TIG metināšana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
 • 28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana