Smiltenes novada dome aicina piedalīties jaunuzbūvēta angāra rakstiskā nomas tiesību izsolē

Smiltenes novada dome aicina piedalīties jaunuzbūvēta angāra (Smiltene, Limbažu ielā 8) nomas tiesību izsolē 20. maijā.

Izsoles sākuma cena – 800 euro bez PVN mēnesī.

Ar informāciju par objektu un nomas izsoli iespējams iepazīties šeit: https://smiltene.lv/blog/class/notiks-nekustama-ipasuma-limbazu-iela-8-smiltene-tresa-rakstiska-nomas-tiesibu-izsole/

Nosūti jautājumu

MASOC

Atgriezties uz sarakstu