SIA “FeLM” aicina piedalīties izsolē, kurā pārdos vienā paketē elektrotēraudkausēšanas kompleksu Liepājā

SIA “FeLM” ir izsludinājis elektronisku izsoli ar augšupejošu soli, kurā būs iespējams iegādāties Liepājā atrodošos elektrotēraudkausēšanas kompleksu kā lietu kopību.

Lietu kopībā ietilpst:

  • nekustamais īpašums Brīvības ielā 94, Liepājā, kas sastāv no zemes gabala ar 13.2409 ha, uz tā esošās apbūves (21 būve) un uz zemes gabala esošie dzelzceļa sliežu ceļi;
  • nekustamais īpašums Brīvības ielā 94A, Liepājā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 7.1165 ha un 4 būvēm;
  • nekustamais īpašums Brīvības ielā 100, Liepājā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 10.3460 ha;
  • nekustamais īpašums Brīvības ielā 92A, Liepājā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2860 m2, un 1 būves ("Skābekļa stacijas ēka" ar kopējo platību 1 805,9 m2).
  • kustamā manta (415 vienības, t.sk. elektrotēraudkausēšanas krāsns), kas atrodas nekustamajos īpašumos Brīvības ielā 94, Liepājā un Brīvības ielā 92A, Liepājā.

Lietu kopības izsoles sākumcena ir noteikta 7,215 milj. euro apmērā. Izsoles solis ir 200 tūkst. euro.

Izsoles sākums ir paredzēts 2020.gada 12.maijā plkst. 13:00. Dalībniekiem uz izsoli jāpiesakās līdz 2020.gada 1.jūnija plkst. 23:59. Izsole tiks slēgta 2020.gada 11.jūnijā plkst. 13:00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.jūnijam (ieskaitot) jāiemaksā SIA “FeLM” nodrošinājuma summa  721 500 EUR apmērā, t.i., 10 procentu apmērā no lietu kopības izsoles sākumcenas, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums SIA “FeLM” par autorizāciju izsolei. Elektronisko izsoļu vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/.

Tālr. uzziņām 67021365 vai e-pasts felm@felm.lv.

Nosūti jautājumu

MASOC

Atgriezties uz sarakstu