Tehniskais direktors

Starptautiskais kvalifikācijas un mācību centrs IQTC piedāvā darbu tehniskajam/-i direktoram/-ei.

Galvenie pienākumi

  • Mācību-ražošanas kompleksa darba plānošana un organizācija
  • Praktisko mācību nodarbību plānošana, organizēšana un koordinācija saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, iekšējiem plāniem
  • Mācību – ražošanas kompleksa nodrošināšana ar izejmateriāliem, iekārtām, instrumentiem
  • Mācību – ražošanas kompleksa programmu sertificēšana, kvalitātes kontroles sistēmas procesu uzturēšana, atbildība par darba drošību mācību – ražošanas kompleksā, ISO kvalitātes sistēmas uzturēšana saskaņā ar standartiem 9001 un OHSAS 18001
  • Mācību procesu optimizācijas programmu izstrāde, tostarp arī mācību-ražošanas rakstura papildu pasūtījumu piesaistīšana
  • Vēlama normatīvu un likumdošanas pārzināšana enerģētikas jomā, spēja veikt aplēses/tāmes un veikt nepieciešamos iepirkumus, kvalitātes vadības sistēmas pārzināšana un pielietošana, zināšanas par riska analīzi un novērtēšanu, projektu vadību.

Galvenās prasības

  • Augstākā izglītība
  • Darba pieredze izglītības iestādēs un / vai ražošanas organizācijās
  • Krievu / latviešu / angļu vai vācu valodas zināšanas ir obligātas
  • Atbildība, stresa noturība, proaktivitāte, punktualitāte, augsta darbaspēja, organizētība, taktiskums, komunikabilitāte.

Pieteikumu un Jūsu CV sūtiet mums uz e-pastu info@iqtc-riga.eu

IQTC Management

Atgriezties uz sarakstu