Biedru paveiktais

Ostas celtnis AIST

Ostas celtnis AIST

Patruļkuģis Skrunda

Patruļkuģis Skrunda