Situācija mašīnbūves un metālapstrādes nozarē saistībā ar Covid-19 un nepieciešamie valsts atbalsta pasākumi

Krīze, kas saistās ar Covid-19 vīrusa izplatību un tās radītajām ekonomiskajām sekām, starptautiski ir atzīta par lielāko globālo satricinājumu kopš 2.Pasaules kara. Skaidrs, ka krīzes radītie sarežģījumi skar visas nozares, dažas uzreiz dēļ valstu pieņemtiem administratīviem lēmumiem, citas ar zināmu laika nobīdi. Neviens nevar precīzi prognozēt, cik ilgi turpināsies krīze, bet skaidrs, ka agri vai vēlu situācija normalizēsies. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) atkārtoti vērš uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt ražojošo un eksportējošo nozaru konkurētspēju gan krīzes laikā, gan laikā, kad globālā ekonomika atgriezīsies normālā režīmā un, iespējams, notiks tirgus pārdale. No eksportējošo nozaru uzņēmumu veiksmīgas attīstības tagad un pēc krīzes periodā ir lielā mērā atkarīga visas tautsaimniecības tālākā attīstība, jo Latvija ir pārāk mazs tirgus, lai nodrošinātu attīstību uz iekšējā patēriņa rēķina.

Mašīnbūves un metālapstrādes nozare

Mašīnbūves un metālapstrādes nozare (MM) ir viena no vadošajām rūpniecības nozarēm Latvijā. Daži fakti:

•       Nozare nodarbina ap 23 000 speciālistus, 2019.gadā kopējais apgrozījums sastādīja ap 1,8 miljardiem EUR, no kuriem gandrīz 1,4 miljardi bija ienākumi no eksporta;

•       Ap 80% no saražotā apjoma tiek eksportēts kopumā uz vairāk kā 100 pasaules valstīm. Lielākais tirgus – Eiropas ekonomiskās zonas valstis.

•       MM ir otra lielākā preču eksporta nozare, kas nodrošina ap 24% no kopējā apstrādes rūpniecības eksporta apjoma;

•       MM apakšnozarēs vidējais bruto atalgojuma līmenis 2019.gadā bija EUR 1152 mēnesī, kas ir augstāks par vidējo valstī un apstrādes rūpniecībā.

•       Pēdējos trīs gadus MM nozarē ir bijusi stabila un strauja izaugsme – 2017.gadā 11%, 2018.gadā 14% un 2019.gadā 8%.

MM nozares specifika ir tā, ka vairums uzņēmumu specializējas industriāla pielietojuma produkcijas ražošanā, un pēc būtības apgādā visas pārējās tautsaimniecības nozares ar iekārtām, tehnoloģijām un komplektējošām daļām. Līdz ar to, nozares izaugsme ir lielā mērā atkarīga no situācijas eksporta tirgos un nozarēs, kuras patērē MM ražoto produkciju.

Situācija MM nozarē saistībā ar Covid-19

Situācija MM nozarē mainās ik dienu. Lai arī vairums nozares uzņēmumu cenšas strādāt ierastā režīmā, arvien vairāk uzņēmumu saskaras ar problēmām produkcijas realizācijā dēļ transporta un loģistikas blokādes, kā arī dēļ tā, ka darbību pārtrauc gan klienti ārvalstīs, gan komplektējošo daļu piegādātāji. Neskatoties uz relatīvi aktīvo darbību pašlaik, pastāv ievērojami riski MM nozares uzņēmumu darbībai tuvāko nedēļu un mēnešu laikā:

-             Transports un loģistika. Pārsvarā produkcija tiek transportēta ar smago auto transportu. Pagaidām ir nopietnas dīkstāves uz robežām, bet pastāv risks, ja tiek bloķēta kravas transporta kustība caur Poliju un/vai izmantojot prāmju satiksmi uz Skandināviju, tad lielākā daļa nozares ir paralizēta.

-             Klienti Eiropā un citos eksporta tirgos. Arvien vairāk klientu Eiropā slēdz savas ražotnes un nepieņem produkciju, vai arī vispārējās ažiotāžas iespaidā maina savus investīciju plānus, atsakoties no jaunu iekārtu iegādes. Abiem gadījumiem jau ir konkrēti piemēri. Pēdējo dienu laikā ir saņemta informācija, ka atsaucoties uz līgumā ietverto force majeure punktu no pasūtītāja puses tiek atcelti vairāki apjomīgi iekārtu piegādes līgumi, kur mūsu uzņēmumi ir kā piegādātāji. Turklāt, ir piemēri, kur iekārtu piegāde jau ir veikta, bet nav iespējams veikt to nodošanu ekspluatācijā dēļ personu pārvietošanās lieguma. Dati uzrāda, ka vīruss strauji izplatās Vācijā. Ir ziņas, ka tiek slēgti uzņēmumi, kas iepērk produkciju no mūsu nozares uzņēmumiem. Ja situācija Vācijā kļūst vēl problemātiskāka, tad tas skars visu Eiropu un arī mūs, jo Vācija ir galvenais mašīnbūves centrs Eiropā.

-             Maksājumu aizkavēšanās. MM nozares specifika ir sazarotās piegāžu ķēdes un kooperācija gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Situācijās, kad ir globāli satricinājumi, neizbēgami atsevišķu uzņēmumu finanšu problēmas un kavēti maksājumi atstāj iespaidu uz pārējiem piegādes ķēdes dalībniekiem. Jau tagad vairāki nozares uzņēmumi ir pārgājuši uz priekšapmaksas sistēmu. Šeit būtisks ir atbalsts garantiju veidā un Altum iesaiste, lai uzņēmumiem netiktu bloķēta naudas plūsma dēļ problēmām piegādes ķēdes posmos. Tāpat, ir svarīgi, lai pārejošas krīzes apstākļos, kad objektīvu iemeslu dēļ uzņēmumiem ir radušās naudas plūsmas problēmas, netiktu piemērotas sankcijas no banku sektora.

-             Darbinieki. Vēl nav informācija par kolektīvām atlaišanām, tomēr atsevišķos uzņēmumos ir uzsākts dīkstāves režīms. Ir signāli, ka līdzīga situācija tuvākajā laikā būs vēl vairākos nozares uzņēmumos. Uzņēmumi ir satraukti, kā noturēt speciālistus gadījumā, ja dēļ vīrusa izraisītās krīzes rodas ilgstošas dīkstāves, jo uzņēmumu rīcībā nav apgrozāmo līdzekļu, lai dīkstāves apstākļos turpinātu darbiniekiem maksāt atalgojumu. Pēdējos desmit gados kvalificētu speciālistu pieejamība ir galvenā problēma nozarē. Agrāk vai vēlāk, kad situācija normalizēsies, speciālisti atkal būs nepieciešami. Būtiski, lai tos ir iespējams noturēt un nepieļaut to aizplūšanu, t.sk. uz ārvalstīm.

Ierosinātie pasākumi

Primārais mērķis ir maksimāli saglabāt MM un citu eksportējošo nozaru uzņēmumu darboties spēju, lai beidzoties krīzei, netiktu pazaudētas daudzu gadu garumā izcīnītās tirgus pozīcijas un konkurētspēja. Būtiskākie virzieni, kur būtu fokusējams valsts atbalsts:

•       Kredītu garantijas un aizdevumi krīzes izraisītu likviditātes problēmu risināšanai.

•       Nodokļu brīvdienas uzņēmumiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ ir sarucis apgrozījums un nav iespējas pilnā apmērā nomaksāt nodokļus.

•       Atbalsts dīkstāvē esošo darbinieku noturēšanai (dīkstāves pabalsti).

•       Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, kas tādejādi ļauj uzņēmumiem apstākļos, kad ir problēmas ar produkcijas realizāciju un notiek ražošanas apjomu kritums, šajā periodā vairāk fokusēties uz pētniecības un attīstības darbu.

•       Atbalsts eksporta veicināšanas aktivitātēm, lai normalizējoties situācijai varētu aktīvi strādāt pie tirgus pozīciju atjaunošanas un paplašināšanas.

•       MM nozares gadījumā ir būtiski saprast, ka problēmas globālo krīžu gadījumā iestājas ar zināmu laika nobīdi. Tāpēc ir būtiski, lai atbalsta pasākumi ar skaidri definētiem kritērijiem būtu pieejami arī situācijās, kad krīzes radītas problēmas rodas ne tikai pašlaik, bet arī tuvāko mēnešu laikā.

Visās Eiropas valstīs ir izstrādāti vai arī tiek izstrādāti atbalsta pasākumi saistībā ar Covid-19 izraisīto krīzi. Vairumā gadījumu atbalsts tiek paredzēts ne tikai ar transportu, viesmīlību un ēdināšanu saistītām nozarēm, bet plašam uzņēmumu lokam. Nenoliedzami, ka esošajā situācijā visātrāk problēmas izjūt nozares, kurām darbība ir apturēta administratīvu lēmumu rezultātā. Tāpat ir vitāli svarīgs sociālais aspekts – lai krīzes ietekmē iedzīvotāji nepaliktu bez ienākumiem un varētu nodrošināt sev un savām ģimenēm iztiku.

Tomēr, vienlīdz būtiski ir domāt ilgtermiņā un nodrošināt adekvāta atbalsta pieejamību ražojošajām un eksportējošajām nozarēm, jo no to tālākās attīstības ir tiešā veidā atkarīga visu pārējo uz vietējā patēriņa balstīto nozaru attīstība un valsts spēja nodrošināt sociālās funkcijas.

Būtiski ir saprast, ka eksportspējīgu nozaru attīstība ir vienīgais veids, kā stiprināt kopējo valsts ekonomiku un nodrošināt iedzīvotājiem dzīves līmeņa paaugstināšanos.


Atgriezties uz sarakstu