DIGAS

 • Reģistrācijas numurs 40103620636
 • Adrese Talsu šoseja 31k-17-34, Jūrmala, LV-2016
 • Telefons +371 679354455
 • Centrālā e-pasta adrese
Uzņēmuma vadītājs
Petro Dumenko
Strādājošo skaits
9
Apgrozījums EUR 2016. gadā
108000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Duālās degvielas sistēmas izstrāde, komplektācija un uzstādīšana dīzeļdegvielas autobusiem, traktoriem, smagajām mašīnām un lokomatīvēm.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Dzelzceļa industrijā

Valodu prasmes saziņai

 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Čehija
 • Polija
 • Ukraina
 • Baltkrievija