ECOLEAD

 • Reģistrācijas numurs 40003919987
 • Adrese Rencēnu iela 25a, Rīga, LV-1073
 • Telefons +371 63013035
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Ruslan Zigura
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+ 371 63013035
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Ruslan Zigura
Strādājošo skaits
3

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • ES
 • ASV
 • NVS