BALTIC SCIENTIFIC INSTRUMENTS

 • Reģistrācijas numurs 40003176361
 • Adrese Rāmuļu iela 3, LV-1005, Rīga
 • Telefons +371 67383947
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Vladimirs Gostilo
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29525279
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Vladimirs Mošaks
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Ražošanas direktors
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29465757
Strādājošo skaits
75
Apgrozījums EUR 2018. gadā
4816796
Apgrozījums EUR 2017. gadā
3663682
Apgrozījums EUR 2016. gadā
3438450
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Jonizējošā starojuma pusvadītāju detektori, spektrometri un rentgenfluorecēšanas analizatori un to sastāvdaļas

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Zviedrija
 • Somija
 • Itālija
 • Beļģija
 • Francija
 • Austrija
 • Krievija
 • Ukraina
 • Baltkrievija
 • Ķīna
 • Japāna
 • Indija
 • Dienvidkoreja

Sertifikāti

 • ISO 9001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Asināšana
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD
 • Mehāniskā apstrāde
 • CNC apstrādes centri
 • CNC frēzēšana
 • CNC virpošana
 • Frēzēšana
 • Virpošana
 • Metināšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • Pārbaudes
 • 3D kordinātu mērīšana
 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
 • 28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana