BALTIC SCIENTIFIC INSTRUMENTS

 • Reģistrācijas numurs 40003176361
 • Adrese Ganību dambis 26, LV-1005, Rīga
 • Telefons +371 67383947
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Vladimirs Gostilo
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29525279
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Vladimirs Mošaks
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Ražošanas direktors
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29465757
Strādājošo skaits
71
Apgrozījums EUR 2017. gadā
3663682
Apgrozījums EUR 2016. gadā
3438450
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Jonizējošā starojuma pusvadītāju detektori, spektrometri un rentgenfluorecēšanas analizatori un to sastāvdaļas

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Zviedrija
 • Somija
 • Itālija
 • Beļģija
 • Francija
 • Austrija
 • Krievija
 • Ukraina
 • Baltkrievija
 • Ķīna
 • Japāna
 • Indija
 • Dienvidkoreja

Sertifikāti

 • ISO 9001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes
 • Virpošana
 • CNC virpošana
 • Frēzēšana
 • CNC frēzēšana
 • CNC apstrādes centri
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • 3D kordinātu mērīšana
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Asināšana
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD