AGA

 • Reģistrācijas Nr. 40003068518
 • Adrese Katrīnas iela 5, Rīga, LV 1045, Latvija
 • Telefons +371 67023900
 • Fakss +371 67023901
 • E-pasts
 • Mājas lapa
Uzņēmuma vadītājs
Olavs Ķiecis
Uzņēmuma vadītāja mob.tel.
+371 29246615
Kontaktpersona
Agnis Gūtmanis
Ieņemamais amats
Tirdzniecības vadītājs
Strādājošo skaits
76
Apgrozījums 2016.gadā EUR
19 629 000
Apgrozījums 2015.gadā EUR
19500000
Apgrozījums 2014.gadā EUR
20000000
Apgrozījums 2013.gadā EUR
18600000
Galvenie produkcijas veidi
Latvijā AGA ir vadošais rūpniecisko un medicīnisko gāzu piegādātājs. Darbojoties Skandināvijā un Baltijas reģionā, AGA šobrīd ir vadošais rūpniecisko gāzu uzņēmums Ziemeļeiropā un ir daļa no pasaulē vadoša gāzu un tehnoloģiju koncerna The Linde Group
Meklē pasūtījumus vai sadarbību
Mēs piedāvājam inovatīvus risinājumus gāzu pielietojumam metālapstrādē, pārtikas rūpniecībā, farmaceitiskajā, naftas un ķīmijas industrijā, kā arī citās tautsaimniecības nozarēs

Sarunvalodas

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva
 • Igaunija

Sertifikācija

 • ISO 9001
 • OHSAS 18001

Darbības veidi

 • Izejvielu piegādātājs