Padome un Valde

Asociācijas darbību vada asociācijas padome 13 padomes locekļu sastāvā. Padomes sastāvs (apstiprināts 22.03.2016 kopsapulcē):

Padomes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš
Padomes loceklis Ivars Eniņš (AS Energofirma "Jauda"), padomes priekšsēdētāja vietnieks
Padomes loceklis Aivars Flemings (SIA "Valpro")
Padomes loceklis Māris Balodis (SIA "Metālmeistars")
Padomes loceklis Nils Veidemanis (AS "Sidrabe")
Padomes loceklis Arnis Petrānis (SIA "Peruza")
Padomes loceklis Ēriks Geriņš (RTU TMF)
Padomes loceklis Ivars Liepiņš (AS "Komforts")
Padomes loceklis Ilgonis Ruņģis (Rīgas 3. arodskola)
Padomes loceklis Ziedonis Jorens (SIA L-ekspresis)
Padomes loceklis Signe Strausa (SIA "Polymold")
Padomes loceklis Guntars Vīksniņš (SIA "Rubate Metal")
Padomes loceklis Nauris Jansons (SIA "SFM Latvia")

Valdes sastāvs (apstiprināts 22.03.2016 Padomes sēdē):

Valdes priekšsēdētājs Andris Sekacis
Valdes loceklis Toms Grīnfelds, valdes priekšsēdētāja vietnieks
Valdes loceklis Kristīne Vanaga